Bredband via fiber

Harlösa Fiber Samfällighetsförening vill bygga ett billigare, bättre och snabbare bredband med fiber i Harlösa. Fiber är snart lika självklart för din fastighet som el, vatten och avlopp.

1000/1000 Mbit/s internet & IP-telefoni från 663 kr/mån

Avgift för grävning och installation ingår i månadskostnaden.

Eget ägande

Som samfällighet upphandlar, betalar och äger vi i Harlösa gemensamt vårt eget fibernät.

Bredband via fiber innebär:

 • Sänkt månadskostnad för internet och telefoni.
 • Mycket snabb och störningsfri uppkoppling.
 • Höjning av fastighetsvärdet.
 • Ökat attraktionsvärde för bygden.
 • En framtidssäker kommunikationslösning.
 • Levande landsbygd för dagens och kommande generationer.

Frågor och svar

Hur kan installationsavgiften vara 0 kr?
I de 663 kr per månad utgör 60-70% räntor och amorteringar på installationen/ingrävningen.
Det ger en tydlig prisbild och inga dolda kostnader.
När samfällighetens lån är betalt efter 12-15 år kommer månadskostnaden ned på ca 140 kr.
Eftersom vi i Harlösa själva är nätägare har vi möjlighet att upphandla bandbredd till byn till mycket låga priser, dessutom är samfälligheten inte vinstdrivande vilket kapar kostnaderna ytterligare.

Vad är Harlösa Fiber Samfällighetsförening?
Vi i Harlösa Fiber Samfällighetsförening har som målsättning att Harlösa precis som städerna ska ha samma möjligheter när det gäller bredband via fiber, och till den lägsta möjliga kostnaden. Vi tummar inte på kvalitet och använder oss enbart av professionella aktörer inom branschen. Tillsammans ska vi i Harlösa bygga ett fibernät för dagens och kommande generationer!

Varför fiber?

 • Sänkt månadskostnad för internet, telefoni och TV.
 • Mycket snabb och störningsfri uppkoppling.
 • Höjning av fastighetsvärdet.
 • Ökat attraktionsvärde för bygden.
 • En framtidssäker kommunikationslöning.
 • Levande landsbygd för kommande generationer.

Egenägd fiber
Genom en samfällighet bygger och äger vi vårt eget nät.