Harlösa Fiber Samfällighetsförening

Fakturaadress
Harlösa Fiber Samfällighetsf.
Fack 97841126
R 879
106 37 STOCKHOLM

Adress
Ekvägen 4
241 64 Harlösa
Mobil: 070-567 00 77
Orgnr: 717916-5332
ordforande@harlosafiber.se

Ordförande
Roger Åstrand

Övriga ledamöter
Carina Broman
Rickard Mårtensson
Sture Eklund
Henrik Ramel
Måns Atlas

Suppleant
Zoran Trajkovic

Extern revisor
Håkan Ekstrand, Yrev AB

Internrevisorer
Charlotta Pihlemark
Stig Nissen

Revisorssuppleant
Anna Guspervi

Valberedning
Börje Friberg (sammankallande)
Bengt Jönsson


Stadgar 2019 (pdf)